ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิทักษ์ สง่า
เกิด :
31 กรกฎาคม 2509
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pitak
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - การแสดงผลงานประติมากรรม UNESCO “2008 Asia Art Network, KEPCO Plaza Gallery,
Seoul, South, KOREA กรุงโซล ประเทศเกาหลี
2550 - แสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม มูลนิธิรัชกาลที่ ๙ ณ หอศิลปะสิริกิติ์ ถนนผ่านฟ้า กรุงเทพฯ
2550 - การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม”คลื่นของความดื่มด่ำ”(Wave of Passion) ณ หอศิลปะเที่ยว+น้ำฟ้า กรุงเทพฯ
2550 - การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ไทย+อินเดีย ณ หอศิลปะระรานตา กรุงเทพฯ
2553 - การแส่ดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2534 - เหรียญทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2536 - ทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2535 - รางวัลดีเด่นประติมากรรม TOSHIBA
2531 - The Friendship Programme for the 21st Century by Japan International Corporation Agency and Thai government, 1990
2532 - รางวัลดีเด่นประติมากรรม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pitak Sanga
Born :
July 31, 1966
Address :
069 Moo 4 Tambol Nukomchoorm, Ampur Muting. Kamphangphet Thailand 62000
Tel :
055-799-205
Website :
www.rama9art.org/pitak
Education :
1979 - Bannakorn Choorm School, Kamphangphet, School
1985 - Kamphangphetpitayakom, Kamphangphet, High School
1990 - Sculpture, Chiang Mai University, Chiang Mai, B.F.A.
1994 - Sculpture, Silpakorn University, Bangkok, M.F.A.
Solo Exhibition :
1997 - "Like a Dream" Sculpture, Drawing, The National Gallery Chao Fa Road., Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1989 - 4th P.T.T. Exhibition, contemporary Art Silpakorn University Gallery, Bangkok
1990 - The Contemporary Art by Thai Farmers Bank The National Gallery Chao Fa Road, Bangkok
Awards :
1990 - The Fourth International Shoebox Sculpture Exhibition, Hawaii, U.S.A.
- Award Winner, The Contemporary Art Competition Thai Farmers Bank, Bangkok
1991 - The 37th National Exhibition Art, 3rd Prize - Bronze Medel, Sculpture Section
- Award Winner, The Contemporary Art Competition Toshibu(Sculpture), Bangkok
- The 39th National Exhibition Art, 3rd Prize - Bronze Medel, Sculpture Section


ผลงานศิลปิน

Title : Eclipse
Date : 1996
Technique : Chalk on paper
SIZE (cm) : 50 x 70 cm.
COLLECTION : -
Title : Boxes of the heaven 9/3000
Date : -
Technique : Welding Brass, Plate
SIZE (cm) : 22 x 22 x 78.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อุดมสมบูรณ์ พูนสุข 999999999
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2555
เทคนิค : เชื่อมโลหะสแตนเลส
ขนาด (ซม.) : 4.5 x 8 x 17 นิ้ว
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 2012
Technique : -
SIZE (cm) : 4.5 x 8 x 17 inch

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.