ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิสิษฐ์ พันธ์เทียน
เกิด :
26 มีนาคม 2512
ที่อยู่ :
ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
การศึกษา :
ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2537 - แสดงงานร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
- แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
2536 - แสดงงานร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 10
- แสดงงานจิตรกรรมทิวทัศน์
2534 - แสดงงาน นศ. คณะจิตรกรรม
- แสดงงานศิลปกรรม ปตท.
- แสดงงานโปสเตอร์ เนื่องในวันเปิดสวนประติมากรรม "มีเซียม ยิบอินซอย" ณ สวนศิลป มีเซียม
2531 - แสดงงาน 4 ภาคของประเทศไทย กรมศิลปากร
2529 - แสดงงานศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
รางวัล/เกียรติยศ :
2539 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 42
2536 - เข้ารับพระราชทานทุน "ภูมิพล"
2531 - วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรม
- รางวัลที่ 2 ประเภทวาดเส้น
- รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pisit Puntien
Born :
March 26, 1969


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปัจจุบันของอดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Present of the Past
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การเดินทางของสายน้ำ (กรุงเทพฯ 2550)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Journey of Tidal (Bangkok 2007)
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.