ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิสิษฐ์ ไชยล้อม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pisit Chailom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร่องรอยอารยธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 360ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Traces of Civilization
Date : -
Technique : Acrylic On canvas
SIZE (cm) : 150 x 360 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.