ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิเศษ โพพิศ
เกิด :
22 กันยายน พ.ศ. 2513
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/piseat
ที่อยู่ :
16/13 ม.4 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
การศึกษา :
2539 - ปริญญาตรี จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - ปริญญาโท จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piseat Popis
Born :
September 22, 1970
Website :
www.rama9art.org/piseat
Education :
College of Fine Art , Bangkok
B.F.A. Painting ,Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1994 - The 2nd Exhibition of Landscape Painting by the Students of Painting Department , Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts University
- Contemporary Art Exhibition, 1994
- The Exhibition of 18th Bua Luang Contest Paintings
1995 - The 12th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
Awards :
1994 - Award Winner - L'Art Contre Le Sida
- Award Certificated , Art Competition of Thailand by Philip Moris Co.,Ltd


ผลงานศิลปิน

Title : Thai Style 1
Date : 1999
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 190 cm.
COLLECTION : -
Title : Thai Style 3
Date : 1999
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 190 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.