ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิษณุ ศุภนิมิตร
วันเกิด :
17 มกราคม 2491
ที่อยู่ :
1 หมู่ 9 หมู่บ้านธารแก้ว ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ
โทร :
081-820-2175
การศึกษา :
- ป.ตรี ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์ สถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ป.โท MFA (Graphic Arts) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550-2551 - ประทับไว้ในอินเดีย - แดนพุทธภูมิ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
2553 - การเดินทางของรอยพู่กัน - Journey of Paintbrush's trail โรงแรมสยามซิติ้
2553 - ภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์ของผม - Print of Nature Print of Mine หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
- การเดินทางของรอยพู่กัน 2 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2552 - ภาพพิมพ์ชิ้นเล็กกับความคิดเล็กๆ "หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล" ซอยทองหล่อ สุขุมวิท
รางวัล/เกียรติยศ :
2522 - รางวัลHornorable Mention จากการประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2523 - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติจากเมืองฟรีเซ่น เยอรมันนี
2522 - รางวัลที่ 1เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25
2524 - รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2524 ของธนาคารกสิกรไทย
2520 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินการแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pisanu Supanimit
Born :
17 January 1948
Tel :
081-820-2175


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กฎแห่งเวลาและขนาด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 125 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Law of Time and Space
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 125 x 125 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ประติมากรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 62x69 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sculpture
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 62x69 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กองกระดาษในตู้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2526
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 130x92 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Paper in the Cabinet
Date : 1983
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 130x92 cm.
COLLECTION : Kasikorn Bank
ชื่องาน : รูปสีดำในเดือนเมษายน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 208x244 ซม
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : -
Date : 1979
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 208x244 cm.
COLLECTION : Kasikorn Bank

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.