ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิษณุ นันทไพบูลย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pisanu Nantapaiboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิรัง - ยั่งยืน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 170ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lasting
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 120 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.