ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิริยะ ไกรฤกษ์
เกิด :
2485
ที่อยู่ :
670/805 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางพลัด กทม. 10700
การศึกษา :
2519-2520 - Oskarkokoschka School of Vision, Salzburg.
2522-2523 - Royal College of Art,London.
นิทรรศการเดี่ยว :
- การแสดงเดี่ยวนายกสมาคม
รางวัล/เกียรติยศ :
2523-2525 - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piriya Krairiksh
Born :
1942


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 57.5 x 42 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Model
Date : 1963
Technique : Water colour on paper
SIZE (cm) : 57.5 x 42 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.