ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิริยะ จันทรมหา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piriya Jantaramaha


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ค.ควาย 2003 หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2546
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Kor - Kwai 2003 No.1
Date : 2003
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.