ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พีระ พัฒนะพีระเดช
เกิด :
5 มีนาคม 2485
การศึกษา :
2506 - โรงเรียนเพาะช่าง
2509 - มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2506 - นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์ บางกะปิ แกลเลอรี่
2506 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ไฟน์อาร์ต แกเลอรี่
2507 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 อลิซาเบท แกลเลอรี่ สมาคมศิลปไทย
2508 - นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2505 - รางวัลจากการประกวดภาพเขียน ที่ อ.ส.ท.
2507 - รางวัลที่ 3 จากการประกวดภาพเขียน ส.บ.ค.
2508 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pira Pathanapiradej
Born :
March 5, 1942


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2508
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 95x145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Work 0.2
Date : 1965-1966
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 95x145 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : นิวยอร์ก หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2513
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 1.25x1.23 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : New York no. 1
Date : 1970
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 1.25x1.23 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.