ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิภพ โพธิ์งาม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pipop Pongam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เมืองจินตนาการ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100 x 129ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : City in The Imagination No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 100 x 129 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เมืองจินตนาการ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100 x 120ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : City in The Imagination No. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.