ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิพัฒน์ เพิ่มพูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pipat permpoon


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 60x80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Momentary illusions No.4
Date : -
Technique : Etching
Size : 60x80 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.