ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิพันธุ์พงษ์ แซ่ชู้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pipanpong Saezu


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100x75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Attack No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 100x75 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 75x100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Attack No.3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 75x100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.