ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พินิจ บุญมานัส
เกิด :
15 กรกฏาคม 2504
ที่อยู่ :
1/3 ปรินายก ผ่านฟ้า กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pinit Boonmanus
Born :
July 15, 1961


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ริ้วรอยในอดีต เบอร์ 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 78 x 106ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Clue in the Past No. 5
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 78 x 106 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.