ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พินิจ สมคิด
ที่อยู่ :
49/48 หมู่ 1 ซอยสามัคคี ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pinich Somkid


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ 1/2530
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2530
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 160 x 180ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.