ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พินรี สัณฑ์พิทักษ์
เกิด :
15 ตุลาคม 2504
อีเมล์ :
shoneye@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pinaree
การศึกษา :
2529 - BFA (Visual Arts Communication Design) School of Fie Arts and Design University of Tsukuba Japan
นิทรรศการเดี่ยว :
2530 - นิทรรศการเดี่ยว ภาพถ่าย และคอลลาจ ร้านบูคส์ แอนด์ เบียร์.
2534 - นิทรรศการเดี่ยว กากบาท ไข่ วัว และ น้ำเต้า นิทรรศการผลงานนานารูปแบบ ของ พินรี สัณฑ์พิทักษ์ สีลม ศิลปาวกาศ
2536 - นิทรรศการเดี่ยว แม่กับลูก-บทสนทนา จิตรกรรม โดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์ สีลม ศิลปาวกาศ
นิทรรศการกลุ่ม :
2532 - นิทรรศการ Metro Mania-Arx 1989-Austrarlia Regions Artists Exchanee Pica Perth Western Austral
2534 - นิทรรศการ Recent works โดยชาติชาย ปุยเปีย และพินรี สัณฑ์พิทักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pinaree Sanpitak
Born :
October 15, 1961
E-mail :
shoneye@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/pinaree
Education :
1986 - BFA Visual Arts and Communication Design School of Fine Arts and Design, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan
Solo Exhibition :
2006 - BREAST FRUITS, ART U – Room, Tokyo, Japan
2007 - BREASTS CLOUDS, 100 Tonson Gallery, Bangkok, Thailand
2010 - SOLID, Thavibu Gallery, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
2002 - 36 IDEAS FROM ASIA – Contemporary South-East Asian Art, Singapore Art Museum European Touring Exhibition
2005 - THAI FESTIVAL ROME, Auditorium Parco Della Musica, Rome, Italy
2006 - ARTERY, The Gallery and Concourse, Singapore Management University, Singapore


ผลงานศิลปิน

Title : Natural Tensions
Date : 1990
Technique : Mixed techniques : paper,Photograph
SIZE (cm) : 122 x 122 cm.
COLLECTION : -
Title : Surroounded by Men
Date : 1991
Technique : Mixed techniques : paper,Photograph
SIZE (cm) : 160 x 160 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 180x145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bowl
Date : -
Technique : Paper
SIZE (cm) : 180x145 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.