ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิมลวรรณ์ ไกรเทพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pimonwan Kraitep


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เพศ...สวยงาม หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 66x95 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Gender - Beauty No.5
Date : -
Technique : Woodcut, Paper-block, Monoprint
SIZE (cm) : 66x95 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.