ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิมาน มูลประมุข (2455-2535)
เกิด :
9 สิงหาคม พุทธศักราช 2455
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pimarn
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2531 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
- มัธยมศึกษาปีที่ 4
- โรงเรียนโฆสิตสโมสร
- โรงเรียนเพาะช่าง
2480 - ศิลปะทางจิตรกรรมและประติมากรรม โรงเรียนศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2492 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กรมศิลปากร
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 กรมศิลปากร
2497 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรมศิลปากร
2498 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 กรมศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2494 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2497 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2508 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2511 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2531 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pimarn Mulpramook (1912-1992)
Born :
1912
Website :
www.rama9art.org/pimarn
National Artist :
National Artist 1988, Visual Arts (Sculpture)
Education :
- Praneet Silpakam (School of Fine Arts)


ผลงานศิลปิน

Title : The Monk
Date : 1949
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 52 x 40 cm.
COLLECTION : Collection of the National Art Gallery, Bangkok
Title : Lady
Date : 1937-1947
Technique : Plaster
SIZE (cm) : Size Unknown.
COLLECTION : Collection of the National Art Gallery, Bangkok.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.