ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชิต ตั้งเจริญ
เกิด :
4 ตุลาคม 2499
ที่อยู่ :
256/32, ซอย 32/3 หมู่บ้านสัมมากร, ถนนรามคำแหง, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240
การศึกษา :
2522 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2532 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- ประกาศนียบัตร สาขาจิตรกรรม จาก Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichit Tangcharoen
Born :
October 4, 1956
Address :
256/32 Soi 32/3, Moo Ban Sammakorn, Sukhapibal 3 Rd., Bangkapi, Bangkok 10240
Tel :
02 373 6605
Education :
- M.F.A.(Painting) Silpakorn University, Bangkok
- Dip.(Painting) Nagasaki University, Japan
Awards :
- The British Council
- Yamashita Gallery
- Guminoie Gallery
- The Artist's Gallery
1982 - Three Men Show in the Theme of "Cluture in Danger"


ผลงานศิลปิน

Title : Time
Date : 1984
Technique : Water color on paper
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Decorative Rhythm No.1
Date : 1987
Technique : Water color on paper
SIZE (cm) : 53 x 72 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.