ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชิต สอนก้อม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichit Sonkoum


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : สัตว์ชนบท หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด : 150x200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rural Creature No.1
Date : -
Technique : Metal Welding
Size : 150x200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.