ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชิต เพ็ญโรจน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichit Penroj


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : พิษ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Poison
Date : -
Technique : Mixed media
Size : Variable
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.