ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชิต งามดังนาค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichit Ngamdangnak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Superstitions of beliefs No.1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.