ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชิต มานาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichit Manam


ผลงานศิลปิน


7H-%2 : 8%" 2A+H
5'4 +!2"@% Q, R
5*#I2 : -
@4 : 4@2 - D!I
2 : 40 x 60 x 250  !.
9I#-#- : -
Title : Balance of Life No 1, 2
Date : -
Technique : Clay, Wood
Size : 40 x 60 x 250 cm.
Collection : -
---------------------------------------------------------------------------------------

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.