ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
เกิด :
8 เมษายน 2513 ปัตตานี
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร :
0-7331-3126
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- 2555 วิหารแห่งจิต โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - นิทรรศการวาดเส้นร่วมสมัยวาดเส้นภาคใต้ ณ สถาบันทักษิณคดี จังหวัดสงขลา
2546-2547 - นิทรรศการศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เดอะสีลมแกเลอเรีย กรุงเทพฯ, โรงแรมดุสิตลากูน่า ภูเก็ต
2547 - นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ณ สถาบันทักษิณคดีสงขลา จังหวัดสงขลา
2547 - นิทรรศการดอกไม้บานที่กรือเซะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันทักษิณคดีสงขลา จังหวัดสงขลา
2548-2549 - นิทรรศการเท้า รอยเท้า ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอศิลปและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
2548-2549 - รับเชิญร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ, หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา, หอศิลป์จำปาศรี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2554 - ‘ลีลาของลายใหม่’หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichet Piaklin
Born :
April 8, 1970, Pattani
Address :
Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University
Tel :
0-7331-3126
Education :
- B.F.A. (Thai Art) Silpakorn University
- M.F.A. (Thai Art) Silpakorn University
Solo Exhibition :
- 2012 Temple of Mind, Pullman Hotel, Bangkok
Selected Exhibitions :
- 2011 Emerging Patterns, BACC, Bangkok
Awards :
- 2010 Silpa Bhirasri Grants


ผลงานศิลปิน

Title : ‘Shrine of the Soul’’
Date : -
Technique : Mixed media Painting
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : วิหารแห่งจิต
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 180 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.