ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิเชษฐ์ ศิลปศาสตร์
เกิด :
28 สิงหาคม 2503
ที่อยู่ :
802/11 ถ.จันทน์ ซ.วัดไผ่เงิน ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piched Sillapasart
Born :
August 28, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติแห่งความฝัน 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 100 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Dream No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 100 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.