ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิเชษฐ บุรพธานินทร์
เกิด :
28 กุมภาพันธ์ 2527
ที่อยู่ :
190/75 หมู่ 7 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ศึกษา :
ระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงผลงาน 10 ปี วิจิตรศิลป์เคียงคู่เทคโนโลยี
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. พลังไทยร่วมใจเทิดไท้ราชินี ครั้งที่ 19
- ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยระดัยอาชีพศึกษาภาคใต้ จ.ตรัง
2547 - รางวัลดีเด่นศิลปกรรม ปตท. พลังไทยร่วมใจเทิดไท้ราชินี ครั้งที่ 19
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichats Burapathanin
Born :
February 28, 1984


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : บันทึกมุมมองสิ่งก่อสร้าง หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Scene of construction No.1
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 200 x 300 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : บันทึกมุมมองสิ่งก่อสร้าง หมายเลข 2
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Scene of construction No.2
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 200 x 300 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.