ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิเชษฐ แก้วประเสริฐ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichate Kiewprasert


ผลงานศิลปิน

Title : Twilight Zone
Date : -
Technique : Bamboo tied with wire
SIZE (cm) : 120 x 123 x 286 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.