ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิจารณ์ ตังคไพศาล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichan Tangkapisal


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 63 x 46 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 63 x 46 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.