ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชัย หวังเกษม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichai Wangkasem


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อิสระ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สานเหล็ก ไฟเบอร์
ขนาด (ซม.) : 370 x 370 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Follow The Lord Buddha Step
Date : -
Technique : Iron Weaving, Fiber
SIZE (cm) : 370 x 370 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.