ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชัย นิรันต์
เกิด :
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pichai
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2546 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2497 - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไพศาลศิลป์
2498 - ศึกษาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป
2502 - อนุปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
2506 - รางวัลที่ ๑ เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
2507 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
2538 - รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำ
2543 - นักศึกษาเก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2546 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichai Nirand
Born :
February 7, 1936
Address :
35 Moo 3 Larntakfa, Nakornchaisri, Nakornprathom 73120
Website :
www.rama9art.org/pichai
National Artist :
National Artist 2003, Visual Arts (Painting)
Education :
1954 - Paisalsil School
1956 - School of Fine Arts
1956-1959 - Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1979 - International Biennial Exhibition of Art, Sao Paolo, Brazil
1980 - Contemporary Asian Art show at Fuknoka
1985 - Exhibition of Art, China
Awards :
1963 - 1 Prize - Gold Medal (Painting), The 14th National Exhibition of Art
1964 - 3rd Prize - Silver Medal (Painting) The 15th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : The Way of Life
Date : 1994
Technique : oil on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -
Title : Watta
Date : 1966
Technique : oil on canvas
SIZE (cm) : 104 x 120.5 cm.
COLLECTION : Collection of The National Art Gallery
Title : The End
Date : 1960
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 61x104 cm.
COLLECTION : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2517
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 104.2 x 104.2 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Chivataman
Date : 1974
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 104.2 x 104.2 cm
COLLECTION : Bank of Thailand

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.