ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชัย กรรณกุลสุนทร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichai Kankulsunthorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงแปรสภาพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 105 x 151 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Metamorphic Form
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 105 x 151 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ผลของกาลเวลา 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ซิลค์สกรีน
ขนาด (ซม.) : 53x 73 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Effect Of Time No 1
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 53 x 73 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปอดีต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 49 x 69 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Notes from the lost melody No. 2
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 49 x 69 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.