ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิชัย จงกำโชค
ที่อยู่ :
147/4 ถ.วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพฯ
โทร :
02-465-2052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichai Jongkumchok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อารยธรรม 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 84 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Civilization 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 84 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.