ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิเชษฐ์ สุนทรโชติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pichaed Soontornchot


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การแปรสภาพของซากสัตว์ในจิตนาการ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 152 x 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Corpse Transformed No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 152 x 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.