ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพบูลย์ มุสิกโปดก
เกิด :
15 พฤษภาคม 2460
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/piboon
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piboon Musikpodok
Born :
May 15, 1917
Website :
www.rama9art.org/piboon
National Artist :
National Artist 2004, Visual Arts (Photography)
Education :
1933 - Secondary School (M.6) The School of Yupparat College, ChiangMai
1935 - Secondary School (M.8) The School of AmnuoySilpa
Awards :
- Winner Award from, Kodak Co.,Ltd.
- Outstanding Award from The Department of Custom


ผลงานศิลปิน

Title : Fisherman's Life
Date : -
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Waxing Moon at Wat Benchamaborapitch
Date : -
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.