ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พฤกษ์ โตหมื่นไวย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phruek Tomuenwai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เมดอินไทยแลนด์ (ทิวทัศน์แห่งภูมิปัญญา)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้น, ไม้ไผ่, ถ่าน, เกรยอง
ขนาด (ซม.) : 270 x 990 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Made in Thailand (Landscape of Intelligence)
Date : -
Technique : Drawing, bamboo, charcoal crayon
SIZE (cm) : 270 x 990 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.