ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พระสรลักษณ์ลิขิต (2418-2501)
การศึกษา :
2533 :
ได้เข้าศึกษาวิชาการช่างที่โรงเรียนช่างเขียนในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และถูกสนับสนุนให้ไปฝึกหัดเขียนภาพกับครูชาวต่างประเทศในพระบรมมหาราชวัง และได้มีโอกาสศึกษาเทคนิควิธีเขียนภาพของจิตรกรที่มีชื่อเสียงชาวต่างประเทศ
ผลงาน :
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันอยู่ที่ สำนักราชเลขาธิการ
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
- พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
- ภาพเหมือนสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อยู่ที่วังวรดิศ ถนนหลานหลวง
- ภาพเหมือนเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) และท่านผู้หญิง ซึ่งเป็นสมบัติ ของนายถนิต จักรปาณี
- ภาพเหมือนพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ และภาพเหมือนพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ซึ่งเป็นสมบัติของพันเอกจินดา ณ สงขลา
- ภาพเหมือนคุณยายของภรรยาที่ชื่อทองเจือ และภาพเหมือนตัวท่านเอง ซึ่งญาติของท่านเก็บรักษาอยู่
- ภาพคัดลอกรูปวีนัสของจิตรกรชาวเวนิส เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
รางวัล/เกียรติยศ :
2446 - ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นขุนสรลักษณ์ลิขิต ยศชั้นนายรอง
2448 - ได้เลื่อนเป็นหลวงสรลักษณ์ลิขิต ยศชั้นหุ้มแพร
2454 - ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานเลื่อนขั้นเป็น พระสรลักษณ์ลิขิต ยศชั้นจ่า และยศชั้นรองหัวหมื่น ตามลำดับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phra Sorralucklikit (1875-1958)


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : 2457
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 27 x 35 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thum ta Ko Temple, Rajchaburi
Date : 1914
Technique : Oil on canvas
Size : 27 x 35 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.