ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พลชัย เชื่้ออินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pholchai Chua-indra


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อึดอัด หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก, ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 80 x 160 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Uncomfertable No. 2
Date : -
Technique : Welding, Fiberglass
SIZE (cm) : 80 x 160 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.