ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิทยา จั่นแย้ม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phithaya Junyam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความประสานระหว่างมวลกับเส้นรอบนอก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หิน
ขนาด (ซม.) : 40 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of mass and outline
Date : -
Technique : Stone
SIZE (cm) : 40 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความประสานระหว่างมวลกับเส้นรอบนอก 2
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 28 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of Mass and Outline No. 2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 28 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.