ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิทักษ์ แจ้งมงคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phitak Jangmongkol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บทสนทนาในความทุกข์ หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนกระจกเงา, กัดกระจก
ขนาด (ซม.) : 120 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dialogue of Distressful No. 6
Date : -
Technique : Silk screen printing on glass, glass etching
SIZE (cm) : 120 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.