ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เพชร เชิดกลิ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phet Cherdklin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เงาชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shadow of Life No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.