ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัดยศ พุทธเจริญ
เกิด :
13 มีนาคม 2508
ที่อยู่ :
455/216 จริญสนิทวงศ์ 35 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร :
02- 221-0820, 02-225-8991
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/phatyos
การศึกษา :
2528-2532 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533-2535 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิทรรศการเดี่ยว :
2539 - “ตัวตน จิตวิญญาณของธรรมชาติ” (Self-Spirit of Nature) หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2541 - “จากแม่พิมพ์หินปูน” (From Limestone) หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2546 - “รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ” (Mindfulness) ศิลปะจัดวางแบบสื่อผสม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพฯ
- “รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ” (Mindfulness) ศิลปะจัดวางแบบสื่อผสม หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2530 - “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” ครั้งที่ 3 เมืองไทเป ประเทศไตหวัน
2531 - งานแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 12 เมือง Crakkow ประเทศโปแลนด์
2532 - “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” ครั้งที่ 4 เมือง ไทเป ประเทศ ไตหวัน
- “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” ครั้งที่ 18
- The Museum of Modern Arts เมือง Ljublijana ประเทศยูโกสลาเวีย
2534 - งานแสดงผลงานภาพพิมพ์ของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาภาพพิมพ์ ในประเทศญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์ภาพพิมพ์ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5 เมืองไทเป ประเทศไตหวัน
2535 - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประเทศนอร์เว
- งานแสดง “ศิลปกรรมกระดาษ และพิมพ์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ”
- Mancy Tilon Gallery เมือง นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phatyos Buddhacharoen
Born :
March 13, 1965
Address :
31 The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200
Tel :
02- 221-0820, 02-225-8991
Website :
www.rama9art.org/phatyos
Education :
1989 - B.F.A. Graphic Arts (2nd Hon.), The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
1992 - M.F.A. Graphic Arts, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
Solo Exhibition :
1996 - “Self-Spirit of Nature” Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
1998 - “From Limestone” Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
2010 - "Namo Buddhaya” a Path towords the Divine Light, Adel Gallery of Modern Art, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
2002 - “Silpakam –SeeSilpakorn” 19th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
2003 - Exhibition Label for “Range of Stones” at the Esplanade, Art - 2 Gallery, Singapore.
Awards :
1985 - The 3rd Prize, Bronze Medal (Painting), the31st National
- Exhibition of Art, Bangkok Thailand
1997 - Honourable Diploma, 9th International Print Biennial-Varna'97 Bulgaria


ผลงานศิลปิน

Title : Range of Stones 1/98
Date : -
Technique : Lithograph, stone-paper
SIZE (cm) : 79 x 109 cm.
COLLECTION : -
Title : The Blessing of Suwannaphum, 2003
Date : -
Technique : Mixed media painting
SIZE (cm) : 60 x 60 inch
COLLECTION : Suvarnnaphum International Airport
ชื่องาน : สังขาร-จักรวาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : ภาพพิมพ์หินบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 114 x 154.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1996
Technique : -
SIZE (cm) : 114 x 154.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550
เทคนิค : ภาพพิมพ์หินบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 146 x 106 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mountain Spirit
Date : 2007
Technique : -
SIZE (cm) : 146 x 106 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.