ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัฒนพงษ์ สีหะวงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phattanapong Seehawong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตภาพแห่งห้วงทำนอง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้, ประกอบโลหะ
ขนาด (ซม.) : ยาว 260 x กว้าง 150 x สูง 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination of Rhythm No.2
Date : -
Technique : Wood, Metal
SIZE (cm) : L.260 x W.150 x H.120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.