ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ผไท วีระเดช
ที่อยู่ :
623 ถนนสุขาภิบาล คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phatai Veeradecha


ผลงานศิลปิน

Title : Civilization 1986
Date : 1986
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 75 x 105 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.