ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พันธุ์ศักดิ์ แก้วสลับนิล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phansak Kaewsalapnil


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กรรมเดรัจฉาน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Kama No. 2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.