ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภัคคินี ศิริยง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phakkinee Siriyong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สเปซ แอนด์ ไทม์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 90 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Space and Time
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 90 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright ? 2012 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.