ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพโรจน์ ไทยยิ่งยง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Phairoj Thaiyingyong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กวีบนขนนก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรม
ขนาด (ซม.) : 150 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 150 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.