ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พีระพงษ์ ดวงแก้ว
ที่อยู่ :
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Perapong Doungkaew


ผลงานศิลปิน

Title : Two Standing Forms
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : H. 145 x 64 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.