ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พีระพล จุ้ยสาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Perapon Juysai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นาคา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เส้นดินสอ
ขนาด (ซม.) : 200 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Naka
Date : -
Technique : Pencil
SIZE (cm) : 200 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.