ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เพ็ญแข เพ็งยา
เกิด :
7 เมษายน 2517
ที่อยู่ :
600/667-669 หมู่บ้านสีวลี ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2543 - การแสดงชุด "ไม่มีสิ่งใน" ณ Space Contemporary Art กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - เข้าร่วมโครงการ Banyantree Project, เบอร์ลิน
2546 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545 - การแสดงผลงานภาพถ่าย "Heavens Graden" 2545 ณ Goeter Institute Bangkok
- การแสดงผลงานภาพถ่าย "Thailand-A New Vision" ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และแสดงสัญจร ช่วงพ.ศ. 2544 - 2546 ณ จังหวังสงขลา ขอนแก่น เมืองเบอร์ลิน สตุทการ์ท เซนปีเตอร์สเบอร์ก และตูริน
- เข้าร่วมโครงการศิลปะชุมชน และผลงาน "รากแก้วแห่งชีวิต" ณ สันติอโศก
- การแสดงศิลปกรรม Bangkok-Bremen ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - เข้าร่วมโครงการถ่ายภาพวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทย ปี 2543 - 2546 ของ Hans Georg Berger
2541 - การแสดงงานศิลปนิพนธ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
2540 - การแสดงงานศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที 11 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539 - การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 8 ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
- การแสดงงานศิลปกรรมต้านภัยเอดส์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Penkhae Pengya
Born :
April 7, 1974


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.