ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พีระพันธ์ จันทรชิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Peeraphan Jantarachit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภูมิปัญญาแห่งการสร้างสรรค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 350 x 350 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Wisdom of Creativity
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 350 x 350 x 230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.