ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พีระพงษ์ คีรีวงศ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pearapong Kheeriwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สันติภาพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 120 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Peace
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.